Wat kan Jin Shin Jyutsu voor jou doen?

Wil je dat er iets in je leven verandert, dan moet er op energetisch vlak iets veranderen. Want alleen als je energieniveau stijgt, stijgt je bewustzijn en kun je tot inzicht komen. Oude ideeën mogen overboord. Je mag je visie en overtuigingen bijstellen.

Een hogere zogenaamde ‘energetische trillingsfrequentie’ zorgt automatisch voor nieuwe ingevingen. Je komt weer in contact met je intuïtie, met je gevoel, en zo kom je in je eigen kracht te staan.
Jin Shin Jyutsu maakt het mogelijk om ongewenste gedrags- en denkpatronen te doorbreken.

Jin Shin Jyutsu laat dat wat zich in jouw hoofd heeft geworteld en wat jou niet dient, met de universele energie wegstromen, zodat er rust en ruimte ontstaan.

Je hoofd op deze manier vrijmaken is soms al voldoende om tot inzicht te komen, waardoor je nieuwe uitdagingen leert herkennen en durft aan te gaan.

Waarom vertering belangrijk is

De levensenergie stroomt continu rond in het lichaam. Het bovenste deel van het lichaam (het hoofd) vertegenwoordigt de ratio, het middelste deel (de streek rondom het hart) staat voor de emotie en in het onderste deel (de buik) vindt de vertering plaats. Rationele en emotionele bagage worden in de buik verteerd. Zolang dit een vloeiend traject is, is er geen probleem. Complicaties ontstaan pas op het moment dat iemand iets niet kan verwerken, letterlijk dus niet kan verteren.

Emoties loslaten

Om gedachten te kunnen verteren, moet je de bijbehorende emotie(s) loslaten. Alleen zo kan een betere doorstroming van de energie worden gecreëerd. Deze gedachten en gevoelens beheersen je leven dan niet meer. Je kunt er mee omgaan.

Om dit te bereiken hoef je niet steeds opnieuw met je verleden te worden geconfronteerd. Het bepalen van de plaats van de blokkade(s) is al voldoende om Jin Shin Jyutsu effectief te laten zijn.

Jin Shin Jyutsu kijkt naar de toekomst. Het graven in het verleden zou er alleen maar voor zorgen, dat je in die verleden tijd, in je probleemzone met de bijbehorende gedachtes en emoties blijft hangen.

Het draait allemaal om trillingen

Alleen het verstand aanspreken, lost je (emotionele) problemen niet op. Jin Shin Jyutsu kan ervoor zorgen dat de blokkade letterlijk wordt opgeheven. Je kunt oude emoties loslaten, waardoor rust en ruimte ontstaan voor inzicht.

Zo kom je op een hoger energetisch trillingsniveau terecht. Dit stelt je in staat het heft in eigen hand te nemen en verder te gaan met je leven. Je leert weer open te staan voor nieuwe inzichten en uitdagingen. Je leert bewust te ZIJN.

Succes verzekerd

∞ Je komt innerlijk tot rust.
∞ Oude gedachten en overtuigingen kun je loslaten, waardoor ze je leven niet meer beheersen.
∞ Je leeft weer bewust.
∞ Je energieniveau stijgt.
∞ Nieuwe kansen en uitdagingen komen op je pad.
∞ Je intuïtie laat je niet meer in de steek.
∞ Jij hebt het roer weer in handen.
∞ Je creëert je eigen geluk.